Šlikův hrad – Freudenstein

Vydáte-li se od jáchymovské mincovny po modré značce směrem k Novému Městu, nemůžete ho minout. I když už dnes na místě bývalého hradu uvidíte v podstatě jen dvě dochované věže, má Freudenstein alias Šlikův hrádek stále své kouzlo, pro které ho stojí za to navštívit. Tvoří také jednu ze zastávek okružní naučné stezky Jáchymovské peklo, zaměřené zejména na místní hornickou historii.

A právě s tou je Freudenstein velmi úzce spojen. Roku 1516 založil Štěpán Šlik hornickou osadu Jáchymov (původní název bylo Údolí, později Údolí sv. Jáchyma) a ve stejné době nechal postavit i tento hrad. Úkol svěřil staviteli Janu Münnichovi. Šlikovi šlo hlavně o to, aby měl dobrou kontrolu nad stále se rozrůstajícím územím těžby a nad svými pracujícími poddanými. První zkoušku své odolnosti zažil Freudenstein hned v roce 1525, kdy se jáchymovští horníci vzbouřili, a poté co vtrhli do radnice a zajali purkmistra, vydali se dobýt také hrad. Rozvášněný dav se uklidnil až pod příslibem jistých sociálních ústupků ze strany Šlika, ještě předtím se jim ale podařilo Šlikův hrad značně poničit. Škody však byly celkem rychle napraveny.

Po nástupu Habsburků na trůn začalo docházet ke konfliktům mezi Šliky a Ferdinandem I. Nejprve jim bylo odňato mincovní právo a po nevydařeném povstání definitivně ztratili Freudenstein, který se stal královským majetkem. Těžba stříbra už však tehdy byla značně vyčerpána a hrad tak postupně ztrácel své postavení. Když byl za třicetileté války roku 1639 poškozen dělostřeleckou palbou švédského vojska a vyhořel, už se o jeho záchranu nikdo nepokoušel. Zdivo se rozebralo na stavby, zachovány zůstaly jen dvě věže – Šlikovka a Prachárna.

Šlikovka byla původně severozápadní nárožní věž hradu, který míval obdélníkový půdorys. Po zániku hradu byla Šlikovka opatřena kuželovitou střechou s lucernou a stala se z ní městská hláska. V šedesátých letech 20. století věž vyhořela, ale nedlouho poté byla opět zrestaurována a zpřístupněna veřejnosti. Její jihozápadní kolegyni Prachárnu najdete přes silnici, po boku nově přistavěného rodinného domku kopírujícího původní hradební zeď. Jak napovídá její jméno, sloužila kdysi jako skladiště střelného prachu. Je nižší než Šlikovka a má také podstatně slabší stěny.