Nejdecká křížová cesta

I kdyby to měl být jediný důvod, proč se máte vypravit do Nejdku, udělejte to. Nejdecká křížová cesta je unikát, který za to stojí. Je výjimečná svou délkou (1600 m), ale také polohou. Najdete ji na Křížovém vrchu, přímo nad samým centrem města. Od roku 2008 tu na příjemné procházce po zvolna stoupající cestě můžete opět potkat 14 opravených kapliček připomínající ukřižování Ježíše Krista. Historie této křížové cesty ale sahá mnohem hlouběji.

První impulz k její výstavbě vzešel od zámožné nejdecké vdovy a mecenášky Anny Marie Häcklové. Když v roce 1840 umírala, odkázala své jmění na jediný účel – vybudování křížové cesty na Střeleckém (dnes Křížovém) vrchu. S realizací bohulibého přání se začalo v roce 1851, k slavnostnímu vysvěcení za účasti pátera Richarda Gürtlera došlo 24. října 1858. Na strmém kopci vznikly serpentiny chráněné opěrnými zdmi a podélnými příkopy, po celé své délce osázené stovkami buků. Jednotlivé kapličky byly vytesané z žuly, s dřevěnými polychromovanými reliéfy neznámého řezbáře.

Vysvěcením to ale neskončilo. O pár let později přibyla před prvním zastavením kaple Olivové hory, na konci cesty naopak kaple Božího hrobu. Skalnatý vrchol kopce ozdobil dřevěný kříž z dílny místního truhlářského mistra Wenzela Waldöstla, který byl v roce 1867 vyměněn za sedmimetrový železný krucifix. Ve své době se křížová cesta těšila velké oblibě, po 2. světové válce ale začala pustnout, obě kaple se posupně rozpadly a reliéfy na žulových kapličkách zničili vandalové.

Na svou obnovu si křížová cesta musela pár desítek let počkat. Hlavním iniciátorem bylo občanské sdružení Jde o Nejdek. Nové reliéfy navrhl a vytvořil nejdecký výtvarník Heřman Kouba, s odlitím pomáhal Michal Špora, za ozdobnými prvky kapliček stojí Stanislav Nádeníček. Svého druhého vysvěcení se Nejdecká křížová cesta dočkala 31. srpna 2008, tentokrát za přítomnosti Msgre. Františka Radkovského.

Mapa