Naučná stezka Vlčí jámy

Délka: 4 km
Počet zastávek: 7
Začátek: Horní Blatná, náměstí
Konec: Horní Blatná, muzeum

Krušné jsou v povědomí lidí spojovány s masivní hornickou činností, která ve zdejší krajině
zanechala nesmazatelné stopy. Zajímavé dějiny hornictví vám přiblíží například muzejní expozice v
Jáchymově, Horní Blatné nebo v Božím Daru. Ve volné přírodě plní podobnou funkci nejrůznější naučné stezky nabité informacemi. Jednou z nich je i naučná stezka Vlčí jámy, kde se seznámíte nejen se stejnojmennou přírodní památkou, ale také s historií Horní Blatné a místní krajinou.

Naučná stezka začíná na náměstí u kostela sv. Vavřince, kde můžete případně nechat auto. Pokračovat budete Bezručovou ulicí na severní konec Horní Blatné a dál k bývalému dolu Konrád. Dvakrát vám cestu zkříží slavný Blatenský příkop, než se stezka stočí zpět a začnete stoupat na Blatenský vrch. Nahoře se můžete pokochat výhledem z místní rozhledny, načež se pustíte z kopce dolů k Vlčím jámám.

Jsou dvě. Cestou od rozhledny narazíte jako první na Ledovou jámu – uzoučkou, až 20 m hlubokou propadlinu, která tu zůstala po cínovém dolu jménem Jiří. Má speciální, velmi chladné mikroklima, a tak tu někdy i v parném létě zůstává led. Kousek dál narazíte na podstatně větší Vlčí jámu, pozůstatek dolu Wolfgang. Je přes 120 m dlouhá, cca 14 m široká a hluboká až 25 m. Od Vlčí jámy už vás čeká jen kilometr zpátky do Horní Blatné k muzeu, kde své poznatky z výletu můžete ještě dál prohloubit.