Himlštejn

Jsou zříceniny, kde se dveře netrhnou. Slavné, velkolepé, plné zvídavých turistů. A pak jsou takové, kde nepotkáte ani živáčka (obzvlášť mimo sezónu). Důkladně schované mezi lesy, střežící poslední stopy po svých původních obyvatelích. Jednou z nich je i Himlštejn. Nenápadná zřícenina na kopci kousek od Stráže nad Ohří, při jehož zdolávání se pěkně zapotíte. Za odměnu se ale ocitnete přímo na Nebesích. Tak se totiž tenhle vrchol (638 m n. m.) jmenuje. A hned pod ním najdete Peklo.

Vyšplhat z Pekla rovnou na Nebesa by sice bylo stylové, nicméně skutečný očistec – navíc v hustém lese bez jakékoliv značky i cestičky. Pohodlnější bude začít ve Stráži a držet se zelené značky. Od nádraží až k Himlštejnu je to zhruba 2,5 km. Nahoře uvidíte pěkně zachovalé portály dvou bran, část obytné věže, fragmenty paláců a opevnění. Budete-li po zelené pokračovat dál, zavede vás na Meluzínu, do Kovářské a Vejprt.

Hrad Himlštejn (původně Himmelstein) nechal postavit Vilém z Ilburka kolem roku 1434, poté co získal část hornohradského panství. Když ale získal i zbytek, přesídlil na Horní Hrad a na Himlštejně zůstal jen purkrabí. Menší přestavby se Himlštejn dočkal koncem 15. století v rukou Oldřicha Satanéře z Drahovic. V 16. století ho ale koupili Šlikové, známý šlechtický rod spojený zejména s těžbou stříbra na Jáchymovsku. O Himlštejn se příliš nestarali, a tak hrad pomalu pustnul. Definitivně přestal být obýván po připojení ke kláštereckému panství na samém konci 16. století. Od roku 1958 je Himlštejn chráněn jako Kulturní památka České republiky.