Křimov

Jedno z nejstarších sídel v chomutovské části Krušných hor už má své nejrušnější období nejspíš dávno za sebou. Křimov, založený zřejmě na přelomu 12. a 13. století na významné obchodní cestě do Saska, dnes žije poklidným životem malé horské obce. Polohu má ovšem záviděníhodnou. Náhorní plošina tu nabízí kouzelný výhled do okolí, zejména na severní straně. Právě tam totiž začíná přírodní park Bezručovo údolí, jehož centrum tvoří řeka Chomutovka.

Chcete-li tuto část Krušných hor poznat o něco blíž, doporučujeme nasednout v Chomutově na vlak a vystoupit z něj ve stanici Křimov – zastávka. Tam se napojte na žlutou turistickou značku, která vás provede okruhem přes Menhartický (neboli Janin) vodopád, zaniklou obec Menhartice a kolem Křimovské přehrady zpět k zastávce. Čeká vás zhruba 11 km. Výlet si ale můžete podle libosti prodloužit, pokud u tzv. Třetího Dolského mlýnu odbočíte po modré značce. Vede podél Chomutovky kouzelným Bezručovým údolím až do Chomutova.