Kalek

Slavnou průmyslovou minulost Kalku, tiché obce na samé hranici s Německem, dnes připomíná už jen zřícenina továrny na výrobu dřevěného zboží a uzavřené štoly pod kostelem. Svého času byla ovšem chloubou kraje místní železárna, zaměstnávající kolem 400 lidí. Ostatně právě železné rudy daly zřejmě podnět k založení Kalku – 1. písemná zmínka pochází z roku 1555 a dočteme se v ní o železném hamru na výrobu plechu.

I samotný název obce má co do činění s průmyslem: Kalk je totiž německy vápno. Na nádherné krajině všude kolem, plné hlubokých lesů a tajemných mokřadů, nezanechala ovšem historie obce žádné viditelné stopy. Důkazem je zelená turistická značka, která začíná přímo v Kalku a vede kolem hranic údolím Načetínského potoka. Až do míst, kde se do něj vlévá Telčský potok a kde kdysi stávala zaniklá osada Gabrielina Huť. Tam se můžete dále napojit na naučnou stezku Gabrielka. Kalek protíná také žlutá značka, která vede od Nového Domu přes Svahovou a Boleboř až do Jirkova.

A pozadu nezůstávají ani cyklotrasy – přímo Kalkem totiž vede známá Krušnohorská magistrála (neboli Národní cyklotrasa 23). Co se týče pamětihodností, nejvýraznější je barokní kostel sv. Václava z počátku 18. století. O několik desítek let později nechal Jan Adam z Auersperku v Kalku postavit lovecký zámeček, který byl ale značně znehodnocen při přestavbě na byty zaměstnanců státních lesů v roce 1968. V současné době je v soukromém vlastnictví a najdete tu hotel.