Jindřichovice

Obec Jindřichovice, po stovky let pevně spojená se slavným rodem Nosticů, má pozoruhodně dlouhou historii. Zmínka o stejnojmenné osadě se objevuje už v roce 1273. Právě Nosticové, konkrétně Jan Hartvík, nechali v 17. století postavit místní dominantu – jindřichovický zámek. Raně barokní stavba nahradila původní tvrz rodu Šliků. V 19. století se zámek dočkal pseudogotické úpravy. Dnes slouží jako okresní archiv a je veřejnosti nepřístupný.

Na opačné straně obce, cestou po modré turistické značce, najdete další zajímavost. Mauzoleum. Za 1. světové války byl v Jindřichovicích zřízen zajatecký tábor, který zaplnili váleční zajatci ze Srbska a Ruska. Pracovali v rotavských železárnách, nedalekém čedičovém kamenolomu a na stavbě sokolovské chemičky. Po skončení války nechala jugoslávská vláda pro zajatce, kteří zde zemřeli, vystavět mauzoleum. Je tu pochováno přes 7000 Srbů.

Za vidění stojí také kostel sv. Martina z roku 1803, který navazuje na středověkou svatyni. S rodem Nosticů je spojen i zámek Favorit severně od Jindřichovic. Dovede vás k němu opět modrá značka.