Hora Svatého Šebestiána

Kostel zasvěcený sv. Šebestiánovi, který stál u samotného vzniku obce, už tu nenajdete. Dokonce ani jeho novorománského následovníka, zbouraného v roce 1967. Kdysi slavné hornické město s mnoha královskými výsadami je dnes spíše průjezdním bodem na cestě do saského Marienbergu. Přesto má ale cosi do sebe. Zaujme vás nejen svým téměř dokonalým šachovnicovým půdorysem, ale také liduprázdným okolím plným rašelinišť. Tohle je místo, kde vás při toulkách přírodou bude rušit jen šumění větru a tokání vzácného tetřívka.

I když tu údajně osada jménem Passberg stála už ve 14. století, jako o zakladateli se mluví spíše o Šebestiánovi z Veitmile, majiteli chomutovského panství. Právě on tu roku 1521 nechal postavit kostel a začal s těžbou stříbrných rud. Slibné začátky nicméně vystřídalo období vleklých válek, hladu a bídy. Obec se opět vzchopila až s nástupem průmyslové revoluce v 19. století, kdy se také v okolí úspěšně rozvinula těžba rašeliny a košíkářství. Jenže pak přišla 1. sv. válka, 2. sv. válka, odsun Němců, opuštěné chátrající budovy… osud velmi podobný dalším krušnohorským kolegům.

Na náměstí stojí za pozornost barokní sloup se sochou Dobrého pastýře (přemístěný ze zaniklé obce Rusová) a budova bývalé radnice a soudu s městským znakem na portálu. Pak už hledejte červenou turistickou značku, která vás povede východně přírodním parkem Bezručovo údolí. Na stejnojmenném rozcestí za vodopádem Chomutovky se můžete rozhodnout, zda pokračovat po červené dál, nebo se vydat údolím podél řeky po oblíbené cyklostezce. Třeba až k Dolským mlýnům. Západně od Hory Sv. Šebestiána leží přírodní rezervace Prameniště Chomutovky – oblast tajemných rašelinišť, rozlehlých horských luk a původních bukových lesů.